Potrdilo o živetju

Osebe, ki živijo v Sloveniji se morajo za izpolnitev potrdila o živetju prednostno obrniti na pristojne slovenske organe.

Predpisi

Prosilci se morajo zglasiti na pristojnih lokalnih organih. V Sloveniji so to :
  • upravne enote
  • notarji
  • Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje (ZPIZ)

Konzularni oziroma diplomatski organi lahko izpolnijo potrdilo o živetju samo v primeru, ko na lokalni ravni to ni mogoče, oziroma po izrecnih navodilih francoskega pokojninskega zavoda.

Zadevne osebe

  • Francoski državljani, ki živijo zunaj Francije
  • Tuji državljani, ki prejemajo francoske pokojnine

Postopek

Prosilec prinese dokument, ki mu ga je poslal pokojninski zavod, oziroma natisne obrazec cerfa 11798*02

PDF - 131.5 ko
(PDF - 131.5 ko)

Zglasiti se mora osebno in se izkazati z veljavnim osebnim dokumentom.

[(Pozor : Potrdila o živetju ni mogoče potrditi na podlagi zdravniškega potrdila ali podpisane izjave upravičenca. Osebe, ki se zaradi upravičenih izrednih okoliščin ne morejo zglasiti na Francoskem veleposlaništvu, vabimo da nas kontaktirajo in obrazložijo, zakaj le-to ni mogoče.]

Potrdila o živetju, namenjena pokojninskim zavodom, se izdajajo brezplačno.

Zadnja posodobitev dne 19/02/2018

Na vrh strani