Odprtje trga dela za državljane 8 držav, ki so se 1. maja 2004 priključile Evropski uniji

Francija se je odločila, da v celoti sprostiti dostop do trga dela za državljane 8 držav, ki so se s 1. majem 2004 priključile Evropski uniji in za katere je bilo v veljavi prehodno obdobje, predvideno v pogodbah o priključitvi Uniji. Te države so Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Republika Češka, Slovenija in Slovaška. Omenjena odločitev vstopi v veljavo s 1. julijem 2008.

Od sedaj dalje bodo imeli državljani Estonije, Latvije, Litve, Madžarske, Poljske Republike Češke, Slovenije in Slovaške polno pravico do prostega gibanja, bivanja in dostopa do trga dela, tako kot to določa direktiva 2004/38/CE z dne 29. aprila 2004.

Iz tega izhaja, da lahko državljani v Franciji svobodno izvajajo vsakršno plačano ali neplačano profesionalno dejavnost, takoj ko za izvajanje z zakonom urejene dejavnosti izpolnijo enake pogoje, ki se zahtevajo od francoskih državljanov (npr. diploma, delovne izkušnje).

Kar zadeva plačane profesionalne dejavnosti, delodajalcem ne bo več potrebno prositi za dovoljenje za delo in plačevati dajatev z naslova zaposlovanja tujih delavcev. Seveda pa bodo morali še naprej spoštovati ostale formalnosti, vezane na zaposlovanje delavcev ter zlasti prijaviti delavca preden ga zaposlijo. Morali pa se bodo tudi prepričati, da oseba, ki jo nameravajo zaposliti, izpolnjuje z zakonom določene pogoje, ki so predvideni za opravljanje neke dejavnosti (še posebej v zdravstvenem sektorju).

Omenjeni delavci tako niso več zavezani niti zdravstvenemu pregledu niti plačilu takse za obnovitev delovnega dovoljenja.

Razen tega državljani EU, ki ne spadajo pod prehodno obdobje, ne potrebujejo več dovoljenja za bivanje. Kljub temu pa morajo, če se želijo potegovati za pravico do bivanja, izpolnjevati pogoje, ki jih narekuje direktiva 2004/38/CE in tako zadostiti kriteriju pripadnosti eni od 4 sledečih kategorij : delavec, neaktiven, študent ali član družine državljana EU, ki se uvršča v eno teh kategorij. Če omenjeni državljani kjub temu zaprosijo za izdajo dokumenta za bivanje, jim morajo prefekture, na podlagi dokazila o njihovem položaju izdati ustrezno dovoljenje za bivanje.

Samo tisti člani družine, ki niso državljani držav članic EU so dolžni imeti dovoljenje za bivanje.

Državljani EU, ki bi v Francijo prišli z namenom, da si poiščejo delo, bodo imeli možnost, da v Franciji ostanejo določen čas (6 mesecev) in si v tem času s pomočjo zavodov za zaposlovanje najdejo službo. Vendar pa bodo morali ob izteku tega obdobja predložiti dokazilo, da službo še vedno iščejo in da imajo resnične možnosti, da se kmalu zaposlijo.

Državljani 8 držav, za katere so bile omejitve odpravljene, pa lahko sicer v Franciji prebivajo tudi s statusom neaktivnega prebivalca. Ta pravica jim je bila priznana s 1. majem 2004 in se lahko koristi pod pogojem, da imajo državljani urejeno zdravstveno zavarovanje (francosko ali tuje zasebno zavarovanje ali zavarovanje izvorne države) in zadostna finančna sredstva.

Preden bo državljan EU pridobil pravico do stalnega bivanja v Franciji, se bo ves čas njegovega bivanja v Franciji preverjalo, če izpolnjuje pogoje za pravico do bivanja.

Dernière modification : 16/07/2008

Haut de page