Novi ukrepi za spodbujanje turizma

Glede na to da turizem predstavlja 7,5 % francoskega nacionalnega prihodka, je Ministrstvo za zunanje zadeve in mednarodni razvoj Francije predstavilo nov, 42,7 milijonov evrov vreden načrt za krepitev turistične dejavnosti.

Ob porasti turistične ponudbe na svetovni ravni se tudi Francija zadnji dve leti sooča z izzivom, kako okrepiti svojo turistično prepoznavnost. Da bi se uspešno soočila s tem izzivom in tudi glede na izkušnje zadnjih dveh let, je 7. novembra 2016 sprejla ambiciozno zastavljeno politiko na področju turizma in predstavila nov načrt, vreden 42.700.000 evrov, z naslednjimi prednostnimi področji:

-  Zagotoviti varnost turistov v Franciji (za to bo namenila 15.5 milijonov evrov ), zlasti z dodatnim zavarovanjem turističnih točk, tudi s pomočjo opreme za video nadzor.

-  Okrepiti podobo Francije med tujimi in domačimi turisti (10,5 milijona evrov) s povečanjem sredstev in komunikacijskimi aktivnostmi.

-  Podpora strokovnjakov in zaposlenih v turistični dejavnosti (več kot 11 milijonov evrov) s pomočjo sofinanciranja pri razvoju poklicnih kompetenc in podporo posodobitve gostinske dejavnosti.

-  Še naprej podpirati možnost ’odhoda na počitnice za vse’ zlasti za 100.000 upokojencev z najnižjimi dohodki (5,7 milijonov evrov).

JPEG

Zadnja posodobitev dne 01/02/2018

Na vrh strani