Nagrada za človekove pravice Francoske republike 2019 [fr]

Francoska republika objavlja razpis za nagrado za človekove pravice za leto 2019. Rok za oddajo prijav v francoščini je 14. oktober 2019.

Leta 1988 je bila ustanovljena Nacionalna posvetovalna komisija za človekove pravice (CNCDH), nacionalna ustanova za spodbujanje in zaščito človekovih pravic. Nagrada se podeljuje posameznim ali kolektivnim projektom za človekove pravice.

Kandidati vsako leto pripravijo projekte na eno ali dve izbrani temi. Letos sta izbrani naslednji temi:

- Mladi zagovorniki človekovih pravic, ob 30. obletnici sprejetja Mednarodne konvencije o otrokovih pravicah;
- Dolžnost bratstva.

Nagrada za leto 2019 bo letos decembra, na slovesnosti v Parizu, podeljena petim nagrajencem. Prejeli bodo medaljo in donacijo za izvedbo projektov, v skupni vrednosti 70.000 €.

Vloga mora biti napisana v francoščini in mora vsebovati naslednje elemente:

- Pisno vlogo, ki jo podpiše predsednik ali pravni zastopnik zadevne NVO ali posamezni prijavitelj;
- Prijavnico, ki je dostopna na spletni strani CNCDH;
- Predstavitev zadevne NVO (v primeru skupnega projekta);
- Naslov in podatke bančnem računu NVO ali posameznega kandidata.

Celotno dokumentacijo je potrebno predložiti Nacionalni posvetovalni komisiji za človekove pravice (CNCDH), pred 14. oktobrom 2019, po elektronski pošti: cncdh@cncdh.pm.gouv.fr ali na naslov:

Secrétariat général de la Commission
TSA 40 720
20 Avenue A Ségur,
75007 Pariz
Francija

Zadnja posodobitev dne 15/10/2019

Na vrh strani