Legija časti varuhinji človekovih pravic Republike Slovenije

Nicole MICHELANGELI, francoska veleposlanica v Sloveniji, je v sredo, 3. marca 2010, na Francoski rezidenci v Ljubljani z redom vitezinje legije časti odlikovala Zdenko ČEBAŠEK-TRAVNIK, slovensko varuhinjo človekovih pravic.

S tem odlikovanjem je Francija želela Zdenki Čebašek-Travnik izkazati hvaležnost za njeno delovanje v korist človekovih pravic, za njen prispevek pri razvoju slovensko francoskih odnosov ter zavzemanje za boljše poznavanje institucij obeh držav.

JPEG - 58.8 ko
Zdenka Čebašek-Travnik in Nicole Michelangeli (Foto : Nataša Kuzmič)

Ob tej priložnosti je imela gospa Nicole Michelangeli naslednji govor :

Spoštovana varuhinja, draga gospa Zdenka Čebašek-Travnik,
dragi kolegi,
dame in gospodje,

Da bi vam izkazala čast, bom poskusila vsaj na začetku spregovoriti nekaj besed po slovensko. Da pa bom res prepričana, da me razumete, bom nadaljevala v francoščini in naša predstavnica za tisk, Nada Gradišar, bo moje besede sproti prevajala v vaš jezik.

Biti varuhinja človekovih pravic Republike Slovenije po dvajsetih letih neodvisnosti je nedvomno zanimiva in obenem težavna naloga.

Odkar ste bili pred tremi leti imenovani na čelo te institucije, ki je lani praznovala 15. letnico ustanovitve, ste veliko prispevali k povečanju njenega ugleda. To je ob spoštovanju njenih pristojnosti v veliki meri pripomoglo k utrditvi pravne države in okrepitvi zaščite pravic posameznika in javnih svoboščin.

Zelo dobro so sprejete vaše kvalitetne analize, zavzemanje za objektivnost, zavračanje sterilnih polemik in odlično poznavanje socialnega in ekonomskega stanja prebivalstva.

Kot ženska z načeli in s prakso znate vztrajno in potrpežljivo zagovarjati pravice najobčutljivejših oseb iz najbolj izpostavljenih socialnih kategorij, tistih skupin, ki imajo težave z umestitvijo v današnjo družbo, torej vseh tistih, katerih osnovne pravice so pogosto spregledane in včasih tudi zanikane.

Dovolite mi, da se na kratko dotaknem vaše bleščeče kariere, obdobja, v katerem ste se posvetili trpljenju ljudi v stiski, in ki vas je, lahko bi rekli, že vnaprej določilo za funkcijo, ki jo sedaj opravljate.

Kot zdravnica, psihiatrinja in psihoterapevtka po izobrazbi ste od samega začetka svoje profesionalne poti vso svojo energijo usmerili v lajšanje trpljenja in zasvojenosti, kot je alkoholizem. Pozornost institucij, v katerih ste bili zaposleni, ste usmerili na človeške in družinske drame in na socialno-ekonomske in kulturne posledice tega zla.

Z bogatimi izkušnjami iz splošne medicine in s specializacijo v psihiatriji ste se kot vodja dveh centrov v okviru Psihiatrične bolnišnice Ljubljana resnično zavzeli za zdravljenje alkoholizma in za razvoj mentalnega zdravja.

Vaše družinske terapije so postale nosilec vaše medicinske aktivnosti. Še posebej cenjena sta vaše delo na znanstvenem področju ter vaša pedagoška dejavnost na medicinski in pravni fakulteti, zaradi katerih sta medicinska in terapevtska praksa zelo napredovali.

JPEG - 55.9 ko
Zdenka Čebašek-Travnik in Nicole Michelangeli (Foto : Nataša Kuzmič)

Vendar se niste posvetili samo Sloveniji. Velik ugled uživate tudi v tujini, saj ste od leta 1995 do 2004 v okviru Svetovne zdravstvene organizacije predsedovali Evropskemu akcijskemu načrtu boja proti alkoholizmu.

Zdaj pa prehajam na vaše trenutne dolžnosti varuhinje človekovih pravic :

Vaša zavzetost pri delu in tehtnost vaših predlogov sta razvidni predvsem v letnem poročilu o človekovih pravicah v Sloveniji, ki je že postalo referenčni dokument. Vašim priporočilom, za katera se vam včasih zdi, da bi jih sicer lahko bolj upoštevali, pa dajejo težo izjemno poznavanje človeške in socialne realnosti, pa tudi dobri in odkriti odnosi z oblastjo, slovenskimi institucijami ter s tistimi, ki v politiki sprejemajo odločitve.

Čeprav vaše zavzemanje za šibke in ranljive sloje prebivalcev pogosto vzbuja zanimanje, včasih nekatere ljudi tudi nervira.

Vendar pa vaš boj proti nestrpnosti in diskriminacijam vseh vrst, delovanje proti družinskemu nasilju in zagovarjanje pravic invalidov, otrok, žensk, starejših, zapornikov in številnih ostalih socialnih kategorij pozdravljajo vsi.

Zelo si prizadevate tudi za polno priznanje in promocijo ne le civilnih in političnih, ampak tudi gospodarskih, socialnih in kulturnih pravic. Med drugim zagovarjate tudi pravično ureditev statusa “izbrisanih” ter tistih, ki so utrpeli škodo med vojno, ste za dejansko priznanje pravic romski skupnosti, za boljši sprejem prosilcev azila ter tujcev na splošno. Seveda pa ta seznam še zdaleč ni popoln.

Opazen napredek zakonodaje na področju mentalnega zdravja, pacientovih pravic, preprečevanja družinskega nasilja in zaščite otrok, je v veliki meri rezultat vaših predlogov.

Zelo upravičeno tudi poudarjate, da se posledice gospodarske krize pogosto kar množijo in najedajo osnovne pravice. Prav najbolj ogroženi in najrevnejši pa so najslabše usposobljeni, da bi jih uveljavljali.

Gospa varuhinja, zaradi vaše kulture komuniciranja, sposobnosti prisluhniti človeku, sočustvovanja s trpečimi, neodvisnosti vašega duha in globoke prepričanosti, da javno delovanje in solidarnost lahko stvari premakneta, ste na področju zaščite in promocije človekovih pravic prepoznavna in učinkovita osebnost. Institucija varuha je postala administrativna oblast, ki se je ne da zaobiti, kar še posebej koristi moderni demokraciji.

Vse našteto, vaša radodarnost, humanistična prepričanja, delovanje v korist najbolj potrebnih ter vaš nezgrešljivi čut za pravičnost in pravico so razlog, da vam moja država želi podeliti najvišje odlikovanje, legijo časti.

Imenuje vas za vitezinjo legije časti.

Zame je velika čast, da vam to odlikovanje lahko podelim.

Dernière modification : 02/04/2014

Haut de page