Konzularni oddelek Francoskega veleposlaništva znova odprt za obiskovalce [fr]

Konzularni oddelek Francoskega veleposlaništva v Sloveniji je od srede, 20. maja 2020 znova odprt za javnost. Obisk konzulata je mogoč izključno na podlagi predhodnega dogovora.

1. Zaščitni in higienski ukrepi

Zaradi omejitve širjenje virusa se ponovno odprtje konzularnega oddelka Francoskega veleposlaništva izvaja pod pogoji maksimalnega upoštevanja zaščitnih in higienskih ukrepov. Da bi se izognili srečevanju strank v čakalnici, so predhodne najave obiskov obvezne.

Od obiskovalcev se zahteva, da spoštujejo naslednje zaščitne in higienske ukrepe:

- Vstop v prostore konzulata je dovoljen samo osebam, ki ne kažejo vidnih znakov okužbe dihal ali povišane telesne temperature.
- Vsak obiskovalec mora pred vstopom v prostore veleposlaništva na obrazu nositi ustrezno nameščeno zaščitno masko in jo zadržati na obrazu med celotnim obiskom, vse dokler ne zapusti prostorov veleposlaništva. Zaščitno masko na obrazu ima nameščeno tudi uslužbenec(ka) konzularnega oddelka.
- Ob prihodu si mora vsak obiskovalec razkužiti roke z rapoložljivim razkužilom.
- Prisotnost spremljevalcev, ki ni nujna, ni dovoljena.
- Potrebno dokumentacijo je potrebno predložiti v plastični ovojnici.
- Dokumenti, za katere ni potrebno predložiti originalov, morajo biti posredovani na konzularni oddelek izključno po elektronski pošti, pred sestankom. Kopije dokumetov bodo ob obisku zavrnjene.
- Obiskovalce prosimo, da s seboj prinesejo in uporabljajo svoje pisalo.
- Obiskovalce prosimo, da v prostorih spoštujejo razdaljo najmanj 1 metra s katero koli osebo.

V primeru velike gneče, si konzularni oddelek pridržuje pravico, da obiskovalce zadrži zunaj prostorov veleposlaništva, zaradi zagotovitve ukrepov upoštevanja fizične razdalje med strankami.

2. Določanje termina obiska

Z izjemo nujnih primerov, so uradne ure vsak delavnik med 9. in 12.uro.

Za sestanek se je potrebno dogovoriti po e-pošti:
admin-francais.ljubljana-amba@diplomatie.gouv.fr

V kolikor to ni mogoče, pokličite na konzularni oddelek na telefonsko številko +386 1 479 04 23, ob delavnikih, v dopoldanskem času od 8.30. do 13. ure in popoldan od 14. do 16. ure.

Zadnja posodobitev dne 24/06/2020

Na vrh strani