Gospodarski oddelek v Ljubljani

Predstavitev gospodarskega oddelka

Gospodarski oddelek veleposlaništva spada pod okrilje Generalne direkcije za zakladništvo (« Direction générale du Trésor »).

Gospodarski oddelek opravlja naloge v korist velikih strateških poslov s Francijo, spremlja gospodarske razmere, kamor spadajo tudi zunanja trgovina in investicije ter proučuje lokalno zakonodajo in splošno poslovno okolje. Gospodarski oddelek pripravlja tudi analizo stališč države v kateri se nahaja v okviru mednarodnih organizacij (G20, G8) in multilateralnih pogajanjih (STO/Doha, regionalni programi povezovanja).

Gospodarski oddelki Generalne direkcije za zakladništvo (« Direction générale du Trésor »), ki predstavljajo sestavni del medministrske mreže na področju gospodarstva, sodelujejo z gospodarskimi administartivnimi službami, ki v tujini nimajo svojih strokovnih kadrov. So nepogrešljivi del francoske gospodarske diplomacije. Posredujejo pri predstavnikih oblasti države v kateri se nahajajo in sodeluje pri pripravi ministrskih obiskov.

Na lokalni ravni skrbijo za delovanje medministrskih gospodarskih in finančnih centrov ter so v oporo francoski poslovni skupnosti v tujini. Vodja gospodarskega oddelka, pod vodstvom veleposlanika ter ob upoštevanju avtonomije javnih institucij in drugih organov (tako javnih kot zasebnih) francoske izvozne skupine, usklajuje delo organov zadolženih za promocijo francoskih gospodarskih interesov in nadzira doslednost njihovega delovanja.

Katere so delovne naloge gospodarskega oddelka na Francoskem veleposlaništva v Sloveniji ?

Delovanje gospodarskega oddelka pokriva tri področja, ki se med seboj dopolnjujejo:

  • za francosko administracijo in francoska podjetja pripravlja analizo gospodarskega in finančnega stanja v Sloveniji ter pogojev vstopa na trg ; sodeluje pri vzpostavljanju finančnega sodelovanja med Slovenijo in Francijo
  • z zbiranjem in analiziranjem informacij sodeluje pri pripravi predlogov Francije in Evropske unije znotraj multilateralnih institucij. Gospodarski oddelek v Sloveniji posreduje francoska stališča o gospodarskih in finačnih vprašanjih, tako na evropski, regionalni in multirateralni ravni
  • v sodelovanju z Business France, pomaga francoskim izvoznim podjetjem in tistim, ki so že prisotna v državi pri njihovih prizadevanjih ; sodeluje pri spodbujanju francoskih investicij v Sloveniji.

Kontakt:

Téléphone : + 386 1 479 04 50

Elektronska pošta: ljubljana@dgtresor.gouv.fr

Spletna stran Gospodarskega oddelka.

Zadnja posodobitev dne 18/01/2017

Na vrh strani