Francija predseduje Svetu Evrope [fr]

Francija od 17. maja do 27. novembra 2019 predseduje Odboru ministrov Sveta Evrope.
Cilji predsedovanja Svetu Evrope je okrepiti bistvene dosežke Sveta Evrope, rezultate sedemdesetletnih prizadevanj in sprememb ter nadaljevati z iskanjem novih načinov za boljšo podporo razvoju evropskih družb.

Svet Evrope je glavna organizacija v Evropi, pristojna za človekove pravice

Svet Evrope je bil ustanovljen leta 1949 in je najstarejša medvladna organizacija v Evropi. Države ustanoviteljice Sveta Evrope so: Belgija, Danska, Francija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Švedska in Združeno kraljestvo. Danes šteje Svet Evrope 47 držav članic, med njimi tudi vse države članice Evropske unije, skupaj več kot 800 milijonov Evropejcev.

(nadaljevanje v angleškem jeziku)

All of the Council of Europe’s Member States have signed the European Convention on Human Rights, a treaty which seeks to protect human rights, democracy and the rule of law. The European Court of Human Rights monitors the implementation of the Convention in Member States.

The European Council has played a pioneering role in the fight to abolish the death penalty in Europe. It promotes press freedom and cultural diversity. It combats violence against women. In the area of health, it has introduced standards guaranteeing the quality of medicines and healthcare at European level.

The priorities of the French Chairmanship

The Committee of Ministers of the Council of Europe, which will be chaired by France from 17 May to 27 November 2019, is considered the organization’s governing body. France intends setting three priorities for its Chairmanship:

• Strengthening the European system of human rights protection, in particular the European Court of Human Rights: emphasis will be placed on defending the most vulnerable people and bolstering the rights of children and social rights.
• Promoting equality and community: combating violence against women, racism and all forms of discrimination will be key priorities of the French Chairmanship.
• Addressing new challenges to human rights and the rule of law, first and foremost issues regarding digital technology and artificial intelligence, but also bioethics.

See also: the Permanent Representation of France to the Council of Europe (in French) :

The priorities of the French Presidency explained by Jean-Baptiste Mattei, Permanent Representative of France to the Council of Europe (in French) :

Zadnja posodobitev dne 29/11/2019

Na vrh strani