Business France Ljubljana

Francoska agencija Business France se ukvarja z internacionalizacijo francoskega gospodarstva. Zadolžena je za mednarodni razvoj francoskih podjetij, za spodbujanje izvoza, iskanje potencialnih investitorjev ter za sprejemanje mednarodnih investicij v Francijo.

Agencija predstavlja gospodarske priložnosti Francije in francoskih podjetij na vseh njenih ozemljih. Upravlja in razvija Program prakse za mlade diplomante, V.I.E. (Volontariat International en Entreprise). Nastala je 1. januarja 2015, z združitvijo francoskih agencij UBIFRANCE, zadolžene za spodbujanje izvoza francoskih podjetij in AFII, agencije za mednarodne investicije (Agence française pour les investissements internationaux). Agencija Business France je s 1500 sodelavci prisotna v Franciji in v 70 državah drugod po svetu.

Izpostava Business France v Sloveniji spremlja francoska podjetja in nudi ustrezno pomoč tistim, ki vstopajo na slovenski trg. Njene naloge so :
-  pomoč pri spoznavanju slovenskega trga in odkrivanju priložnosti za medsebojno gospodarsko sodelovanje,
-  podjetjem, ki želijo prodreti na slovenski trg, nudi kontakte ustreznih sogovornikov in pomaga pri izbiri cilja in storitev, ki jih potrebujejo.

Izpostava Business France v Ljubljani sodi pod okrilje pisarne Business France na Dunaju (Avstrija), katere direktor je g. Bruno Roquier-Vicat. Mag. Maja Razpotnik Kerin, svetovalka za izvoz francoskim podjetjem, dela v Ljubljani in francoskim podjetjem svetuje pri ponudbi storitev in produktov, ki jim bodo v pomoč pri izvozu na slovenski trg.

Izpostava BUSINESS FRANCE v Ljubljani
Veleposlaništvo Republike Francije v Sloveniji
Barjanska cesta 1
1000 Ljubljana
Tel. : + 386 1 479 04 57
Fax : +386 1 479 04 60

Elektronska posta : ljubljana@businessfrance.fr

Dernière modification : 14/08/2018

Haut de page